در شهر ساحلی شهر " گاروبو " شیلی استخری به طول یک کیلومتر و به عمق ۱۱۵ فوت ساخته شد.

این استخر به عنوان عمیق ترین استخر جهان در گینس به ثبت رسید.

عمیق ترین استخر دنیا + عکس