ملت ایران: نگهبانان محیط زیست که در حال گشت زنی در سواحل بیرمنگام بودند با گونه نادری از کوچک ترین لاک پشت های دنیا روبرو شدند.

سرپرست مرکز دریایی ملی بیرمنگام معتقد است که مادر این لاک پشت در حال انقراض، در بین شن و ماسه های پایین دریاچه تخم های خود را پنهان کرده بوده است. این کارشناس محیط زیست می گوید ما قبلا گزارش هایی از جوانانی که در این قسمت از ساحل شنا می کردند مبنی بر وجود این گونه نادر لاک پشت دریافت کرده بودیم.

این لاک پشت به مدت یک هفته است که تخت مراقبت های ویژه قرار گرفته و از یک رژیم غذایی که شامل کرم های ریز سرخ رنگ و میگو می باشد تغذیه می کند.

این گونه نادر که تنها ۲۵۰ عدد از آن در جهان باقی مانده است، هفته آینده در رسانه ها رونمایی خواهد شد.

محیط زندگی این لاک پشت محدود به یک منطقه کوچک در وسط یک جزیره، در اندونزی می باشد که به علت شکارهای تجاری و فروش به عنوان حیوان خانگی در حال انقراض است. امید می رود با حفاظت از محیط زیست این لاک پشت از خطر انقراض نجات پیدا کند.