ملت ایران: هنگامی که در سال ۲۰۱۴ پژو ۳۰۸ جدید وارد بازار شود، می توان یک هم آوردی سنگین را بین این خودرو، فولکس گلف و فورد فوکوس به انتظار نشست. مخصوصاً طراحی خاص و جالب ۳۰۸ که کاملاً متمایز از رقبا و مدرن و آینده نگرانه است.