بلندترین برنج جهان و بزرگترین نماد جدید ژاپن در توکیو برای عموم مردم افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، توکیو اسکای تری با ۶۳۴ متر ارتفاع از سوی رکوردهای جهانی گینس به عنوان بلندترین برج جهان شناخته شده و رکورد برج کانتون در چین را که ۶۰۰ متر ارتفاع دارد، شکسته است.

بلندترین بنای جهان برج خلیفه دوبی است که ۸۲۸ متر ارتفاع دارد اما در دسته متفاوتی جای می گیرد زیرا یک آسمانخراش است نه برج.

اسکای تری به عنوان یک برج برادکست برای تلویزیون و رادیو مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در کنار آن یک جاذبه گردشگری نیز خواهد بود. این برج جایگزین برج ۳۳۳ متری توکیو تاور می شود که به عنوان یک برج برادکست، از سال ۱۹۵۸ نماد پایتخت ژاپن بوده است.