به گزارش سرویس اجتماعی ملت ایران، یک قاضی در تنسی آمریکا نام کودکی ۷ ماهه را از " مسیح " به " مارتین " تغییر داد. وی دلیل این حکم را این مسئله عنوان کرد که این نام مذهبی تنها باید به یک شخص آن هم حضرت عیسی مسیح اتلاق شود.

بنا به گزارش یک شبکه ی تلویزیونی، قاضی حمایت از کودکان، لو ان بالئو، دستور این تغییر نام را هفته ی گذشته صادر نموده است. والدین این کودک به علت اختلاف در نام خانوادگی کودک خود به دادگاه مراجعه کرده بودند، اما قاضی مربوطه با شنیدن نام کودک دستور تغییر آن را نیز صادر نمود.

بالئو گفت: " این نام می تواند در آینده این کودک را در تقابل با بسیاری از مردم قرار دهد، در حالی که خود وی انتخابی راجع به انتخاب نام خود نداشته است. "

این قاضی بیان داشت که این اولین باری است که او دستور تغییر نام کسی را داده است.

این در حالی است که طبق لیست سالانه ی اداره ی تأمین اجتماعی آمریکا از اسامی محبوب برای نام گذاری کودکان در سال ۲۰۱۲، نام " مسیح " چهارمین اسمی است که رشد سریعی را در نامگذاری نوزادان در این کشور نشان می دهد.

بنا به حکم این قاضی نام کنونی این کودک به مارتین و نام خانوادگی وی به ترکیبی از هر دو نام خانوادگی پدر و مادر ش تغییر یافته است.

مادر پسر، جلسا مارتین در واکنش به این حکم گفت که او درخواست تجدید نظر خواهد کرد. او می گوید مسیح نام منحصر به فردی است و او طنین این اسم را در کنار نام بردار و خواهر بزرگترش _ میکا و میسون _ دوست داشته است.

وی افزود هر کسی به آنچه می خواهند اعتقاد دارد، بنابراین من فکر می کنم من خودم باید بتوانم نام فرزندم را هر چه می خواهم انتخاب کنم و نه کس دیگر "