هر سال در چنین روز هایی جشنواره سوت زدن در کارولینای شمالی آمریکا برگزار می شود و به کسی که با لب هایش موسیقایی ترین سوت را بزند، جایزه می دهند.

از حدود سال ۱۹۷۰میلادی پیر و جوان در این بخش از دنیا جمع می شوند تا سوت زدن های آنها با ملاک هایی چون فالش نبودن نت ها، طنین یا رزونانس و زیبایی قطعه انتخاب شده مورد داوری قرار گیرد. یکی از شرکت کننده ها در این باره می گوید: برای بسیاری از مردم سوت زدن یک سرگرمی پیش پا افتاده است درحالی که حرفه ای ها مانند هر نوازنده دیگری روزانه چندین ساعت تمرین سوت زدن می کنند.