دلایلی که به دختر بودنت افتخار کنی

*هیچ وقت مجبور نیستی به تعداد موهای سرت بری خواستگاری. کافیه فقط یه «بله» کوچولو بگی اونم با هزار منت و ناز و کرشمه.

*هیچ موجود دیگه ای مثل تو تا این حد ریزبین و با دقت نیست که در یک نگاه، مارک کفش زری خانم یا مدل موهای کبری جون رو بفهمه.

*خوب می تونی نقش بازی کنی.

*آنقدر زود همه چی رو می گیری که شش سال زودتر از آقایون به تکلیف می رسی.

*بزرگترین پوئن: خیالت از بابت سربازی راحته! صد سال سیاهم که دانشگاه قبول نشی ککت نمی گزه.

*تو اماکن عمومی با خیال راحت می تونی جیغ و داد راه بندازی چون به هر حال کی وجودشو داره که رو یه دختر صداشو و احیانا خدایی نکرده دستشو بلند کنه؟!!

*می تونی هزار بار هم رومئو و ژولیت رو ببینی و باز گریه کنی و مهم تر اینکه هیچ وقت از گریه کردنت خجالت نمی کشی.

*بهشتم که زیر پای امثال شماست.

*فقط تویی که می دونی بوی خاک بارون زده تو شبای پاییزی چه جوریه.

*از قدیم گفتن: پشت هر مرد موفقی زنی با ذکاوت بوده.

*هیچ کی نمی دونه دقیقا تو فکرت چی می گذره؟ فروید، پدر روانشناسی جهان گفته: بزرگترین سوالی که هرگز پاسخ داده نشده و من هم هرگز پاسخ آن را نیافته ام این است که یک زن چه می خواهد؟

*چندتا از جنگ های بزرگ تاریخ جهان به خاطر عشق شدید مردها به جنس تو بوده.

*نماد الهه عشق، زیبایی، جنگ و عقلانیت در یونان باستان به شکل زنه.

*با اینکه از مردها ضعیف تری ولی لازم نیست صدتا کلاس کاراته و تکواندو و از این جور چیزا برای… به یه چنگ و گیس کشی بسنده می کنی.