بلندگوی زیرآبی ساخت محققان انسان را گامی به سوی برقراری ارتباط با دلفین‌ها نزدیک‌تر خواهد کرد.

این دستگاه جدید به دانشمندان دریایی در بازتولید طیف کاملی از صدای دلفین‌ها از جمله کلیک کردن، سوت زدن و پالسهای پشت‌ سر هم کمک خواهد کرد که از محدوده شنوایی انسان خارج هستند.

امید می‌رود که این دستگاه بتواند به زیست‌شناسان در ترجمه زبان عجیب پستاندارن دریایی که تصور می‌شود به پیچیدگی زبان انسان باشد، کمک کند.

دلفینها قادر به شنود و تولید نه تنها صداهای فرکانس پائین زیر ۲۰ کیلوهرتز بلکه صداهای فرکانس بالا تا ۱۵۰ کیلوهرتز و بالاتر از آن هستند که برای انسان قابل شنود نیست.

بجز این قابلیت، این حیوانات قادر به خواندن به طور همزمان در انواع فرکانسها هستند. اما برای درک بهتر این صداها، زیست‌شناسان دریایی باید بتوانند آنها را بازپخش کنند.

دانشمندان دانشگاه علوم و فناوری دریایی توکیو موفق به ساخت بلندگویی شده‌اند که قادر به بررسی گروه گسترده‌ای از فرکانسها است.

این بلندگو از یک واکنش بسامدی اعم از شش تا ۱۷۰ کیلوهرتز با یک مبدل بین دوتکه آکریلیک برخوردار بوده که آنرا در برابر آب مقاوم می‌کند.

این تیم تاکنون توانسته‌اند آزمایشهای بازپخش صدای دلفین را در اقیانوس با استفاده از پیش‌ساخت این بلندگو انجام داده و طیف نگاره صوتی را با طیف نگاره‌های طبیعی ثبت شده از دلفین‌ها مقایسه کنند.

به گفته محققان، گام بعدی آنها بازپخش صداهای اصلی دلفین‌ها با این بلندگو خواهد بود.

اوایل سال جاری، در یک نشست علمی بزرگ درخواست‌هایی برای تعیین دلفینها به عنوان اشخاص غیر انسان و اختصاص یک منشور حقوق شهروندی برای آنها مطرح شد.

این امر باعثتوقف نگهداری از این حیوانات در باغ‌وحش و پارکهای آبی یا آسیب‌دیدگی توسط ماهی‌گیران خواهد شد.

این حیوانات جالب همچنین از طریق زبان بدن نیز با هم ارتباط برقرار کرده، قابل آموزش برای درک عناصر اولیه زبان انسانی از جمله لغات، جملات، سوال و تقاضا هستند و حتی می‌توانند به تماشای تلویزیون پرداخته و دستورالعملهای موجود در نمایشگر را اجرا کنند.

منبع: ایسنا