نام کتاب: نمونه‌هایی از قصه‌های مردم ایران
گردآورنده: افشین نادری
انتشارات: نشر قصه

این کتاب آن‌چنان که از نامش پیدا است نمونه‌هایی از قصه‌های مردم ایران است که بر پایه اسناد پژوهشکده مردم شناسی توسط افشین نادری گردآوری شده‌است.
پژوهشکده مردم شناسی تاکنون چهار مجموعه‌ی استانی و یک مجموعه‌ی گزیده از قصه‌های مناطق مختلف را به چاپ رسانده‌است که کتاب حاضر دومین مجموعه‌ی گزیده از قصه‌های گردآمده و نخستین دفتر طبقه بندی شده‌ی قصه‌هاست.
این کتاب در ۴۳۲ صفحه و از فصل‌های زیر تشکیل شده‌است: قصه‌های سحرآمیز(پریان) قصه‌های شوخی قصه‌های حیوانات متل‌ها(قصه‌های زنجیره‌ای) متل نیست ترانه متل‌ها افسانه‌های پیدایش تمثیل و حکایت اخلاقی