نام کتاب: حالا چه وقت این حرف‌هاست
نویسنده: حسین نوروزی پور
انتشارات: فرهنگ ایلیا
این کتاب شامل ۱۹ داستان کوتاه است از حسین نوروزی پور در ۹۶ صفحه که حال و هوای آن‌ها را می‌توان از یادداشت ابتدای کتاب فهمید:
«شناخت و تجربه وقتی مدد شوند کاری همچون تیغه زدن برسنگ شکل می‌گیرد. به نظر ناممکن است اما شدنی می‌شود وقتی از تماس سنگ و تیغه لحظه‌‌های ناب شکل پیدا کند و عرق‌ریزی ثمر دهد. این ماحصل هرچه شرابه‌ای تلخ باشد و می‌دانم شاید نوش دل‌های شیرین مزاج نشود. واما این مرد قصه‌گو رویا و کابوس‌های آدم‌ها را دوست دارد و تک تک داستان‌های این مجموعه تقدیم می‌شود به آدم‌هایی که برای فردا زندگی می‌کنند.»