پارسینه نوشت، تصویر زیر، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی را در دوران نوجوانی و در لباس احرام، نشان می دهد.