طراحان و دانشمندان دانشگاه کمبریج در حال همکاری بر روی پروژه‌ای هستند که به نمایش کاربردهای آینده فناوری فتوولتائیک زیستی می‌پردازد.

آنها مبلمانی مفهومی طراحی کرده اند که شامل یک میز است که به جمع‌آوری انرژی از خزه‌های روی آن در طول روز در یک باتری پرداخته و در شب از این انرژی برای روشن کردن چراغ مجاور استفاده می‌کند.

موسیقی گیاهان را بشنوید!

فناوری فتوولتائیک زیستی می‌تواند با استفاده از فعالیت فوتوسنتز موجوداتی مانند سیانو باکتری، خره، جلبک و گیاهان آوندی به تولید برق بپردازد.

همانطور که از نام این مفهوم پیداست، «میز خزه» از مجموعه‌ای از دستگاههای فتوولتائیک زیستی برخوردار است که به تولید برق از یک خوشه گیاهان خزه می‌پردازد.

تامین نیروی چراغ‌خواب و لپ‌تاپ با میز خزه

اگرچه میزان انرژی به دست آمده از این میز برای نیرودهی به یک چراغ رومیزی که از اهداف این پروژه به شمار می‌رود، کافی نیست با این حال این گروه نشان داده‌اند که چگونه همین فناوری توانسته به تامین نیروی دستگاههای کوچکی مانند ساعت دیجیتال، با اعمال مقداری از واحدهای تولید شده توسط این میز خزه بپردازد.

در جریان فرآیند فوتوسنتز، خزه به انتشار ترکیبات آلی به خاک دارای باکتری می پردازد. این باکتری سپس به تجزیه این ترکیبات آلی پرداخته و یک محصول جانبی شامل الکترونها را آزاد می‌کند. این الکترونها با الیاف رسانای درون میز خزه جمع‌آوری شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در حال حاضر این فناوری قادر به تولید حدود ۵۰ میلی‌وات در متر مربع برق بوده و دانشمندان پیش‌بینی کرده‌اند که دستگاههای آینده می‌توانند تا سه وات بر متر مربع تولید کنند.

طراحی گیاهی جالب دیگری که در نمایشگاه طراحی سالن ستلایت به نمایش درآمده کاربران را قادر به شنیدن موسیقی یک گیاه می‌کند.

موسیقی گیاهان را بشنوید

این مفهوم که «کویشی» نام داشته با ارزیابی تغییرات فتوشیمیایی و تکانه‌های موجود در یک گیاه کار می کند که به طور بلادرنگ به شکل نوت های موسیقی در می‌آیند. نوتهای بالاتر برای تکانه‌های قویتر و نوت های پائین برای تکانه‌های ضعیفتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این رو موسیقی نواخته شده درون گیاه به صورت خودبه خود تولید شده و موسیقی هیچ دو گیاهی شبیه یکدیگر نیست.

منبع: ایسنا