کاوشگران چینی موفق به کشف شهری در عمق ۳ متری دریاچه " شیاندائو " شده اند که به سال ۲۲۰ باز می گردد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز؛ این شهر که متعلق به سلسله هان است، به نام " شین چنگ " معروف می باشد.

البته باستان شناسان به دلیل وجود مجسمه بزرگ شیر در این شهر، آنرا " شهر شیرها " نیز می نامند.

این شهر از سازه هایی شبیه به کاخ، معبد و خانه های اعیانی برخوردار است که به نظر می رسد، ساکنان آن همگی ثروتمند بوده اند.

مجسمه های متعدد شیر در مقابل ساختمانها، حاکی از نگهبانان همیشگی این شهر می باشد.

به گفته محققان؛ به دنبال سیل سال ۱۹۵۹ در شرق چین، این شهر کاملا زیر آب قرار گرفته است.