زندگی در بلندترین خانه درختی جهان واقع در کروسویل(Crossville) تنسی، باعثشده تا خانواده سوئیسی رابینسون احساس کنند که زندگی آنان مأموریتی از جانب خداست.

به گزارش روزگارنو، این خانه درختی با فیلمی که شرکت دیزنی سال ۱۹۶۰ در مورد یک خانواده در جزیره کشتی شکسته ساخته بود، شباهت های زیادی دارد.

هوراس سرپرست این خانواده در مقابل خبرنگار ما می گوید: این خانه چوبی ابتدا بسیار کوچک و محدود بود، اما زمانی که تصمیم گرفتیم در سال ۱۹۹۳ اقدام به بازسازی آن کنیم، با وجود اینکه بضاعت کافی نداشتیم، یک ندای درونی مرا وادار به انجام اینکار می کرد.

و اما آن روز استثنائی

هوریس در ادمه می گوید: آن روز وقتی برای انجام کارهای روزانه ام از خانه بیرون رفتم تا شاید مبلغی پول برای ادامه بازسازی خانه بدست آورم، ناگهان احساس کردم خداوند بر من تجلی کرد و به من گفت که نگران هیچ چیز نباشم، او همیشه پشتیبان من است.

و اینگونه بود که ما این خانه فرسوده قدیمی را به این شکل با منبع پولی نا معلوم ساختیم.

در همان لحظات که خداوند بر من تجلی کرده بود تنها چیزی که به من هشدار داد این بود که، هزینه ساخت خانه ات را من می رسانم، اما تو هیچ از من نپرس!!

ماجرای ساخت بلندترین خانه درختی جهان + تصاویر