به گزارش سرویس فناوری ملت ایران، متخصصان تحقیقات دیزنی، برنامه‌ی کامپیوتری طراحی کرده اند که می تواند نقاشی های پرتره انتزاعی هنزمندان مختلف را تقلید کند.

برای ساخت این نرم افزار از هفت هنرمند خواسته شد که طرح هایی سریع بر اساس عکس‌های پرتره بکشند و این کارشان را بارها و بار ها تکرار کنند.

حدود ۸۰۰۰ طرح توسط هر هنرمند طراحی شد. طی این پروسه سلیقه فردی هر هنرمند مانند نحوه کشیدن فاصله میان چشم ها، لحاظ شده و گردآوری شده است.

سپس این اطلاعات برای آگاهی کامپیوتر از نحوه‌ی کشیدن طرح توسط هر هنرمند خاص به کار گرفته می شود بطوریکه کامپیوتر حتی قادر است شیوه‌ی خاصی که هنرمند با آن شروع به طراحی می کند را شناسایی و سپس تقلید کند.

موشه مالر، هنرمند دیجیتال تحقیقات دیزنی که در پیتسبورگ مستقر است می گوید: " هر هنرمند تفسیر خاصی از یک موضوع دارد که باعثمی شود اثری که از خود به جای گذاشته حاوی ویزگی هایی باشد که که برای مردم قانع کننده و خوشایند جلوه کند. ما در تلاش هستیم که آن " چیز " را بگیریم و توسط کامپیوتر مدل کنیم. کاری که تاکنون کسی ان را انجام نداده است. "

با این حال آقای مالر افزود که نتایج تحقیقات، به تکنیک های عملی محدود بوده، نه به استعداد منحصر به فرد هنرمندان که در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفت است. "

او گفت: " رویکرد ما تنها پی بردن و درک روند کار یک هنرمند بوده است. "