خبرآنلاین: ببر سیبری، بزرگ‌ترین گربه‌سان حال حاضر روی زمین و یکی از بزرگ‌ترین گربه‌سانان طول تاریخ است که به ببر آمور نیز مشهور است.

تخمین زده می‌شود درحال حاضر کمتر از ۴۰۰ قلاده از آن باقی مانده باشد.

بزرگ‌ترین ببرهای سیبری تا ۳.۸۴ متر طول و ۳۸۴ کیلوگرم وزن دارند، هرچند که مقدار۴۵۰ کیلوگرم برای وزن یکی از ببرهای سیبری در اسارت نیز گزارش شده است.

منبع: خبرآنلاین