ملت ایران: رییس شورای شهر اصفهان گفت: روحانی باید کلید اجرایی شدن طرح هایی مانند بهشت آباد را داشته باشد، زیرا تحقق این امور حق شهروندان اصفهانی است.

عباس حاج رسولیها امروز(شنبه) در نطق پیش از دستور خود در شورای شهر اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان همواره از نخستین دستگاه هایی بوده که بدهی های خود به تامین اجتماعی پرداخت کرده است، چرا که دستگاه های استانی همیشه زیر ذره بین بوده اند.

وی افزود: در خصوص جلسه مشترک با شورای شهر و شهردار خوراسگان و اضافه شدن منطقه ۱۵ به شهرداری اصفهان نیز گفت: ما با شهرداری و شورای شهر خوراسگان جلساتی را برگزار کردیم که در این جلسات مقرر شد تا خوراسگان زیر نظر شهرداری اصفهان قرار گیرد و این منطقه به شهرداری منطقه ۱۵ اصفهان تبدیل شود.

رییس شورای شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه زاینده رود بزرگ ترین خواسته مردم اصفهان، کشور و علاقه مندان به اصفهان در تمام دنیا است، تصریح کرد: متاسفانه جریان آب زاینده رود قطع شده است و باید تا هشت ماه دیگر صبر کنیم تا شاید آبی در آن جاری شود.

حاج رسولیها اضافه کرد: وجود کم آبی در استان را کتمان نمی کنیم اما آیا اگر برنامه ریزی در بخش آب وجود داشت چنین سرنوشتی برای زاینده رود رقم می خورد؟ و آیا این مصرف های بی حد و حساب در بخش های مختلف به وجود می آمد؟

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور منتخب باید وزیر نیرویی را انتخاب کنند که بتواند از پس پروژه هایی همچون بهشت آباد بر بیاید، چرا که متاسفانه مطالبات ما از دولت قبلی برای بهشت آباد برآورده نشد.

رییس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه بزرگ ترین مطالبه مردم اصفهان از رییس جمهور بعدی جاری ماندن آب در زاینده رود است، افزود: آقای روحانی باید کلید برای اجرایی شدن طرح هایی مانند بهشت آباد را در دست داشته باشد زیرا اجرای این طرح ها حق شهر اصفهان است.