به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون تمام داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی بر مبنای شهرستان محل اقامت فعلی آنان که در بند ۲۷ تقاضانامه ثبت نام مشخص کرده‌اند به شرح جدول شماره یک و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره دو مندرج در اطلاعیه این سازمان در رابطه با توزیع کارت آزمون سراسری سال ۹۲(اطلاعیه‌ای که از روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه بر روی سایت سازمان قرار گرفته و در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه منتشر شده و در روز دوشنبه سوم تیرماه نیز مجددا در پیک سنجش منتشر می‌شود) است.

بر اساس این گزارش، با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های ۱-۳ - ۴-۷ - ۱۲-۱۳ - ۱۴-۱۵ - ۱۶-۱۷ - ۱۸-۱۹ - ۲۰-۲۱ و ۲۳(شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، سری و سریال شناسنامه، محل تولد، شماره دانش‌آموزی، منطقه اخذ دیپلم، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، سال و محل اخذ مدرک دوره پیش‌دانشگاهی، استفاده از بورسیه آموزگار، کارمندی، مدرک کاردانی و رشته‌های ویژه فرهنگیان) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور در سایت سازمان و در قسمت ویرایش اطلاعات حداکثر تا ۱۰ تیرماه مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح مورد یا موارد اقدام کنند.

همچنین در صورتی که مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های ۲-۶ - ۸-۹ و ۱۰(جنس، دین، زبان امتحانی، معلولیت و بهیار) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند ضروری است که از روز دوشنبه ۳ تیرماه تا روز چهارشنبه ۵ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ با به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر(کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار) شخصا به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره ۲ مندرج در اطلاعیه مراجعه و در رابطه با مورد یا موارد مذکور پیگیری لازم را انجام دهند تا قبل از برگزاری آزمون وضعیت درخواست متقاضی مشخص شود.

لازم به ذکر است، تمام داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعلام مغایرت باید حداکثر تا ۱۰ تیرماه منحصرا به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور(قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنند.

بدیهی است اطلاعات دریافتی به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال می‌شود و در صورت تائید سهمیه توسط ارگان مربوط لازم است اطلاعات حداکثر تا ۱۸ تیرماه در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده شود. پس از آن سهمیه درخواستی داوطلبان اعمال می‌شود و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

بر اساس این گزارش، سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه، برای روشن شدن وضعیت سهمیه‌ای خود باید به ارگان مربوط(ستاد مشترک سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی، ستاد نیروهای مسلح) مراجعه کنند.

بدیهی است در صورت تائید سهمیه لازم است اطلاعات این دسته از داوطلبان از طریق ارگان مربوطه حداکثر تا ۱۸ تیرماه در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده شود و پس از آن سهمیه داوطلبان اعمال می‌شود. در غیر این صورت این دسته با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نیست.

شایان ذکر است؛ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و غیره باشد ضروری است از روز دوشنبه ۳ تیرماه تا روز چهارشنبه ۵ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۲،۱۴ تا ۱۸ با به همراه داشتن دو قطعه عکس سه در چهار، کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار شخصا به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند و موضوع را دنبال کرده تا مشکل برطرف شود.

همچنین اگر شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی یا به صورت حروف ناخوانا باشد داوطلب باید از روز دوشنبه ۳ تیرماه تا روز چهارشنبه ۵ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ شخصا به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره ۲ مراجعه کنند و موضوع را دنبال کرده تا مشکل برطرف شود.