ملت ایران:جزئیات آزمون، تعداد سوالات و زمان های درنظر گرفته شده برای گروه های پنج گانه آزمایشی کنکور ۹۲ اعلام شد.

داوطلبان هر یک از گروه های آزمایش پنج گانه ضرورت دارد در یک نیمروز(یک جلسه) به سوالات عمومی و اختصاصی مشخص شده پاسخ دهند. سوالات آزمون عمومی هر یک از گروه های آزمایشی پنج گانه در یک دفترچه به نام دفترچه شماره یک چاپ شده است. در این دفترچه جمعا صد سوال عمومی شامل ۲۵ سوال زبان و ادبیات فارسی، ۲۵ سوال عربی، ۲۵ سوال فرهنگ و معارف و ۲۵ سوال زبان انگلیسی درج شده است.

گفتنی است؛ داوطلبان هر کدام از گروه های پنج گانه باید در مدت ۷۵ دقیقه به سوالات پاسخ دهند.

داوطلبانی که به معارف غیراسلام پاسخ می دهند یا زبان خارجی آنها غیرانگلیسی است لازم است به ترتیب به سوالات اقلیت های مذهبی مربوط(مسیحی، کلیمی یا زرتشتی) و زبان خارجی غیرانگلیسی(فرانسه، آلمانی، ایتالیایی یا روسی) که به ضمیمه دفترچه عمومی آنان قرار دارد پاسخ دهند.

داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی در صبح پنجشنبه ۶ تیرماه در آزمون شرکت خواهند کرد و علاوه بر پاسخگویی به سوالات عمومی باید به سوالات اختصاصی نیز پاسخ دهند.

همچنین دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی و فنی(گروه ۱) برای تمام داوطلبان شامل یک دفترچه به نام دفترچه شماره دو است. در دفترچه شماره ۲ جمعا ۱۳۵ سوال اختصاصی درج شده که همه داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی باید به ۵۵ سوال ریاضیات، ۴۵ سوال فیزیک و ۳۵ سوال شیمی جمعا در زمان ۱۷۵ دقیقه پاسخ دهند.

همچنین داوطلبان گروه تجربی لازم است، در صبح جمعه ۷ تیرماه علاوه بر پاسخگویی به سوالات آزمون عمومی به سوالات اختصاصی مربوط نیز پاسخ دهند.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی(گروه ۲) برای تمام داوطلبان(به جز دارندگان دیپلم بهیاری یا شاغلین به حرفه بهیاری) که دارای دو دفترچه است شامل یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۲خواهد بود.

دفترچه شماره دو حاوی ۱۷۰ سوال اختصاصی است که داوطلبان باید به این سوالات شامل ۲۵ سوال زمین شناسی، ۳۰ سوال ریاضی، ۵۰ سوال زیست شناسی، ۳۰ سوال فیزیک و ۳۵ سوال شیمی دفترچه شماره ۲ در مدت ۱۷۵ دقیقه پاسخ دهند.

همچنین دفترچه شماره ۳ شامل ۵۰ سوال دروس تخصصی بهیاری است که داوطلبان دارای مدرک دیپلم بهیاری یا بهیاران شاغل باید در مدت ۳۰ دقیقه به سوالات دفترچه علاوه بر دفترچه های یک و دو پاسخ دهند.

به علاوه داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی که در صبح شنبه ۸ تیرماه در آزمون شرکت می کنند باید علاوه بر پاسخگویی به سوالات عمومی به سوالات اختصاصی این گروه نیز پاسخ دهند.

دفترچه آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی(شماره ۳) هم برای تمام داوطلبان(به جز داوطلبان دارنده گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی که شامل دو دفترچه است) شامل یک دفترچه شماره ۲ می باشد. در این دفترچه تعداد ۱۸۰ سوال اختصاصی درج شده و تمام داوطلبان باید به این سوالات در مدت ۱۶۵ دقیقه پاسخ دهند.

دفترچه شماره ۲ حاوی ۲۰ سوال ریاضی، ۱۵ سوال اقتصاد، ۳۰ سوال زبان و ادبیات فارسی، ۲۰ سوال عربی، ۱۵ سوال تاریخ، ۱۵ سوال جغرافیا، ۲۰ سوال علوم اجتماعی، ۲۵ سوال فلسفه و منطق و همچنین ۲۰ سوال روانشناسی است.

لازم به ذکر است آن دسته از داوطلبانی که گواهی نامه مدرک علوم معارف اسلامی دارند باید درس اصول عقاید و فقه را امتحان دهند و علاوه بر پاسخگویی به سوالات آزمون دفترچه شماره ۲ به ۲۰ سوال درس اصول عقاید و فقه دفترچه شماره ۳ در مدت ۲۰ دقیقه پاسخ دهند.

همچنین داوطلبان گروه آزمایشی هنر که در بعدازظهر پنج شنبه ۶ تیرماه در آزمون شرکت خواهند کرد و سوالات اختصاصی آنان در دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی شماره ۴ چاپ شده باید به ۱۶۰ سوال اختصاصی شامل ۳۰ سوال درک عمومی هنر، ۳۰ سوال درک عمومی ریاضی - فیزیک، ۲۰ سوال ترسیم فنی، ۲۰ سوال خلاقیت تصویری و تجسمی، ۲۰ سوال خلاقیت نمایشی، ۲۰ سوال خلاقیت موسیقی و ۲۰ سوال خواص مواد درج شده در دفترچه شماره ۲ در مدت ۱۶۵ دقیقه پاسخ دهند.

داوطلبان گروه آزمایشی زبان خارجی نیز که آزمون آنها در بعدازظهر جمعه ۷ تیرماه برگزار می شود، باید علاوه بر پاسخگویی به سوالات عمومی به سوالات اختصاصی دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان خارجی(گروه ۵) پاسخ دهند.

در دفترچه شماره ۲ گروه زبان خارجی، جمعا ۷۰ سوال زبان انگلیسی(برای داوطلبانی که زبان خارجی آنها انگلیسی باشد) ۷۰ سوال اختصاصی زبان آلمانی و ۷۰ سوال زبان فرانسه(برای داوطلبانی که زبان خارجی آنها آلمانی و فرانسه باشد) درج شده است و داوطلبان باید بر حسب مورد به ۷۰ سوال در مدت ۱۰۵ دقیقه پاسخ دهند.

شایان ذکر است، داوطلبانی که در گروه های زبان خارجی، زبان انتخابی آنها ایتالیایی و روسی باشد نیازی به پاسخگویی به سوالات اختصاصی ندارند و به جز دفترچه عمومی دفترچه ای به آنها داده نخواهد شد.