ملت ایران:محمدصادق مفتح گفت: یکی از زودبازده ترین صنایعی که در زمان کوتاه منجر به اشتغالزایی بالا می شود صنعت فناوری اطلاعات است. به همین دلیل توجه به این صنعت و توسعه آن باید بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد.
وی افزود: ایران در سال ۲۰۱۲ در صنعت فناوری اطلاعات در جهان رتبه ۱۰۴ را بدست آورده بود که این رده در سال ۲۰۱۳ به ۱۰۱ رسید.
او در همایش صنعت و صادرات فناوری اطلاعات، جایگاه صنعت فناوری اطلاعات ایران را از نظر کیفیت سیستم های آموزشی در بین دیگر کشورها ۹۴ دانست و گفت: جایگاه کشورمان از نظر کیفیت ریاضیات و دانش در رتبه ۳۲ و در زمینه ایجاد و توسعه دولت الکترونیک در رتبه ۶۱ است.
به گفته مفتح ایران از نظر شاخص سطح جذب تکنولوژی توسط بنگاه ها نیز در دنیا در رده ضعیف ۱۱۹ قرار گرفته است.