بازدید از تمام موزه ها و کاخ موزه های ایران به مناسبت فرارسیدن هفته صنایع دستی رایگان شد.
به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، بازدید از تمام موزه ها و کاخ موزه های ایران و تحت پوشش سازمان میراثفرهنگی به مناسبت فرارسیدن هفته صنایع دستی از روز شنبه هجدهم تا روز جمعه ۲۴ خرداد ماه رایگان اعلام شد.
با تصویب هیات وزیران، نرخ بلیت اماکن تاریخی در سال ۹۲ گران شد و بازدید از موزه های ایران طبق نرخ جدید برای گردشگران ایرانی دو هزار تومان و برای گردشگران خارجی ۱۵ هزار تومان شده است. این درحالی است که پیش از این نرخ بلیت بسیاری از موزه ها برای گردشگر داخلی و خارجی ۵۰۰ تومان و در برخی دیگر از اماکن حداکثر هزار تومان بود.