به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین، محدودیت ها و ممنوعیت ها محورهای شمالی به شرح زیر است؛
محور کرج چالوس
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰ روز جمعه مورخ ۱۷/۳ / ۹۲ الی ۰۲۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۱۸/۰۳ / ۹۲ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و از ساعت ۱۵۰۰ روز جمعه مورخ ۱۷/۳ / ۹۲ الی ۰۲۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۱۸/۰۳ / ۹۲ تردد انواع وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه است.
محور هراز
تردد کلیه تریلر ها ازاین محور کماکان ممنوع است.
تردد کلیه کامیون ها بجز حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۰۶۰۰ روزجمعه مورخ۱۷/۳ / ۹۲ الی ساعت ۰۶۰۰ روز شنبه مورخ ۱۸/۳ / ۹۲ از محور هراز ممنوع است.
تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۳۰۰روز جمعه مورخ۱۷/۳ / ۹۲ الی ساعت۰۲۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۱۸/۰۳ / ۹۲ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت۱۵۰۰روز جمعه مورخ۱۷/۳ / ۹۲ الی ساعت۰۲۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۱۸/۰۳ / ۹۲ تردد کلیه وسایل نقلیه از آب اسک به رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه است.
محور فیروزکوه
تردد کلیه تریلر ها به جز حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۰۶۰۰ روز جمعه مورخ۱۷/۳ / ۹۲ الی ۰۶۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۱۸/۰۳ / ۹۲ ۹۲ از تهران به قائم شهر وبلعکس ممنوع است.
همچنین مرکزاطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اعلام کرده با شماره تلفن۸۸۲۵۵۵۵۵(ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.