ملت ایران:کارشناس ارشد هواشناسی با بیان اینکه دمای هوا در کل کشور تا پایان هفته جاری به ۳۷ درجه سانتی گراد می رسد، گفت: پیش بینی می شود تا اوایل هفته جاری شاهد بروز پدیده گرد و خاک در برخی نواحی کشور باشیم.
محمد اصغری از افزایش دمای هوا در کل کشور خبر داد و گفت: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی پیش بینی می شود، دمای هوا در کل کشور تا روز جمعه به ۳۷ درجه سانتی گراد برسد.
این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه برای کل کشور تا پایان هفته جاری پدیده جوی خاصی پیش بینی نمی شود، افزود: افزایش ملموس دمای هوا تنها پدیده ای است که در کشور طی هفته جاری به چشم خواهد خورد.
وی بیان داشت: به سبب وزش باد شدید در کشور عراق از امروز تا شنبه هفته آتی شاهد ایجاد توده های گرد و غبار در آسمان این کشور خواهیم شد که این توده های گرد و خاک به سمت غرب و جنوب غرب کشور حرکت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس پیش بینی می شود ابتدا در استان های واقع در غرب، جنوب غرب و سپس در دامنه های غربی زاگرس، غرب خلیج فارس و با شدت کمتر در استان های واقع در مرکز، دامنه های جنوبی البرز و شمال غرب کشور گرد و خاک باعثکاهش کیفیت هوا و دید افقی می شود.
وی درباره سرعت ورزش باد طی هفته جاری در سطح کشور، ابراز داشت: سرعت ورزش باد در کشور قابل ملاحظه نخواهد بود به طوری که پیش بینی می شود سرعت وزش باد برابر ۱۵ کیلومتر بر ساعت باشد.
اصغری با بیان اینکه هفته آینده از نظر جوی، هفته آرامی خواهد بود، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در هفته آتی شاهد رگبارهای پراکنده در استان های واقع در شمال غرب کشور باشیم.