ملت ایران: ابوالفضل حسنی با بیان اینکه در دانشگاه های دولتی تاکنون ۱۵ مجوز قطعی تک جنسیتی صادر شده است، گفت: چهاردانشگاه نیز مجوز اصولی دریافت کردند.

وی همچنین اظهار کرد: تعداد دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی تک جنسیتی که تاکنون از دفتر گسترش آموزش عالی مجوز گرفته اند ۱۰ مورد است.

به گفته حسنی، در حال حاضر ۱۰ پرونده نیز برای صدور مجوز تک جنسیتی در دست بررسی است.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم درباره سیاست ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی، اظهارکرد: به هیچ وجه قصد جداسازی دانشگاه های فعلی مطرح نیست، بلکه ما شرایطی را فراهم می کنیم تا در هر استان یک دانشگاه ویژه دختران و پسران ایجاد شود که اگر کسی تمایل داشت در اینگونه دانشگاه ها تحصیل کند قدرت انتخاب داشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در دانشگاه های معمولی اگر قرار است مثلا رشته مهندسی عمران برای پسران در نظر گرفته شود، باید در همان دانشگاه برای دختران نیز پذیرش دانشجو داشته باشیم.