پرواز صبح امروز سه شنبه یاسوج به تهران با تکانهای شدید هواپیما مواجه شد و مسافران را وحشت زده کرد. این در حالیست که رئیس فرودگاه یاسوج تکانها را به خاطر سبک بودن هواپیما دانست و تاکید کرد که هواپیما نقص فنی نداشته است.

به گزارش ملت ایران به نقل ازمهر، این پرواز به دلیل شرایط نامساعد جوی در نزدیکی شهر تهران با تکانهای شدیدی مواجه شد که این مسئله وحشت مسافران را در پی داشت.

با این حال با درایت و مهارت خلبان این پرواز، هواپیما به سلامت در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین نشست.

یکی از مسافران این پرواز در خصوص این حادثه به خبرنگار مهر گفت: در نزدیکی تهران هواپیما تکانهای بسیار شدیدی خورد به طوری که در این تکانها سر مسافران به سقف برخورد می کرد.

وی بیان کرد: هواپیما ابتدا تکانهای شدیدی خورد و پس از آن به سمت پایین رفت به طوری که احساس کردیم در حال سقوط است.

خاضع افزود: این وضعیت موجب ترس شدید مسافران شد.

وی اظهار داشت: برخی از مسافران خانم حالشان بد شد و پس از نشستن هواپیما به درمانگاه فرودگاه اعزام شدند.

تغییرات جوی علت تکانهای شدید هواپیما بود

رئیس فرودگاه یاسوج نیز در این خصوص گفت: علت این حادثه نقص فنی نبوده بلکه تغییرات هوا در آن منطقه بوده است.

فخرالدین هاشمی افزود: این هواپیما سبک بوده و کمی ضعیفتر از هواپیماهای سنگین است و با تغییرات جبهه هوای سرد و گرم در آن منطقه دچار تکانهای شدید شد.

وی بیان کرد: چون برخی مسافران کمربندها را نبسته بودند هنگام پایین آمدن هواپیما، سرشان به سقف خورد.

وی بیان کرد: پس از اتمام پرواز همگی مسافران به سلامت رفتند و کسی آسیب ندید.