باران بهاری دیروز در تهران، تصاویر زیبایی از رعد و برق به چشم عابرین نشاند که دیدنشان در قاب تصویر خالی از لطف نیست.

این تصاویر از تقاطع خیابان خالد اسلامبولی و خیابان شهید دکتر بهشتی(در تهران) گرفته شده است.