سینا مافی بدلکار جوان سینما، عصر روز دوشنبه بعد از دوبار صعود ناموفق در صبح، عاقبت توانست با صعود به ارتفاع۲۲متری بال شمال غربی برج آزادی در میدان آزادی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به احتزاز درآورد.

این در حالی است که وی بدون کوچکترین تجهیزات ایمنی و تمهیدات امن در پایه بال موفق به این صعود شد. جایی که در زیر پای وی شیشه های شکسته و برنده محافظ نور نمای برج کوچکترین رحمی به فرد سقوط کننده نمی کرد.