به گزارش ملت ایران: محسن پیرهادی با اشاره به ضرورت تامین فضای پارکینگ در نقاط مختلف شهر تهران، اظهار داشت: کمبود پارکینگ در شهرتهران یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ترافیک در پایتخت بوده؛ بنابرین تأمین فضای پارکینگ در نقاط مختلف به ویژه در هسته مرکزی شهر تهران یک ضرورت است.

این کارشناس حوزه شهری با اشاره به ایجاد محدودیت‌های ترافیکی در سطح شهر اظهار داشت: هر چند اقدامات و کارهای زیادی در راستای رفع ترافیک در شهرتهران انجام شده اما کافی نیست چرا که حل این معضل نیاز به توجهات ویژه‌ای دارد.

به گفته وی، اقدامات انجام شده طی چند سال اخیر تنها به صورت مقطعی مشکل ترافیک را در این کلانشهر حل کرده است و باید برای برآورده کردن انتظارات مردم در این بخش چاره‌ای اندیشید.

پیرهادی تصریح کرد: تمامی طرح‌های ترافیکی در شهرتهران به دلیل نبود فضای کافی پارک خودروها بی‌اثر می‌ماند و تنها چاره این کار ایجاد پارکینگ در نقاط مختلف و مورد نیاز است که باید دستگاه‌های متولی این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

این کارشناس حوزه شهری با اشاره به لزوم بررسی مواردی که به رفع مشکلات ترافیک پایتخت کمک می‌کند در جلسات شورای اسلامی شهر تهران، خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشت که با اجرای طرح جامع حمل و نقل شهر تهران به صورت کامل و قطعی مشکلات ترافیک این شهر حل می شود چرا که این طرح تنها تا حدودی از بار مشکلات ترافیک می‌کاهد.