دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه پس از اجرای نظام رتبه بندی معلمان، اولویت دوم آموزش و پرورش اجرای رتبه بندی مدارس دولتی است، گفت: در اجرای این نظام نباید عدالت آموزشی قربانی شود.

مهدی نوید ادهم در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رتبه بندی مدارس دولتی گفت: رتبه بندی مدارس نباید باعثقربانی شدن عدالت آموزشی شود و اینگونه نباشد که قشر ضعیف و مناطق کم برخوردار از امکانات آموزشی در حاشیه قرار گرفته و مناطق و مراکز دارای امکانات خوب از آن بهره مند باشند.

وی افزود: رتبه بندی مدارس پس از رتبه بندی معلمان اولویت دوم آموزش و پرورش است و در حال حاضر طرح جدیدی در مدارس غیر دولتی آماده شده که در دست بررسی برای اجراست و برای مدارس دولتی نیز نظام رتبه بندی در دستور کار قرار خواهد گرفت، اما باید به گونه ای تدبیر شود که منجر به ایجاد شکاف طبقاتی نشود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: آنچه که وزارت آموزش و پرورش به دنبال آن است، ایجاد رقابتی سالم در بین مدارس برای ارتقا کیفیت است و اگر روزی بتوانیم ساختمان و تجهیزات مناسب برای مدارس دولتی فراهم کنیم و معلمان توانمند برای این مدارس جذب کنیم، قطعا این مدارس رقیب اصلی مدارسی خواهند بود که نون اسمشان را می خورند.

نوید ادهم تصریح کرد: در سالهای اخیر به علت تقویت مدارس دولتی و سمپاد از سوی وزارت آموزش و پرورش، برخی از مدارس غیردولتی نتوانستند هم پای سیاستهای وزارتخانه حرکت کنند واز رقابت با این مدارس بازماندند.

به گفته نوید اهم، با توسعه مدارس سمپاد و نمونه دولتی، قطبهای آموزشی کشور در حال شکل گیری است که غیر از تهران و چند مدرسه بنام، در شهرستانها این مدارس رقابت خوبی با مدارس غیردولتی دارند.