رسانه های انگلیسی در گزارش‌های زنده ای که آتش سوزی برج گرنفل لندن پخش می کنند، بارها از احتمال ریزش این ساختمان خبر داده اند. اما با وجود اینکه تا این لحظه بیش از ۹ ساعت از شروع آتش سوزی گذشته است، برج سرپاست. اما ساختمان پلاسکو در کمتر از ۲.۵ ساعت از شروع آتش سوزی، ویران شد.

فریبرز ناطقی الهی، عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزله شناسی، در دلیل سرپاماندن برج گرنفل را تفاوت ساختارش با پلاسکو می داند.

او دراین باره به خبرآنلاین می‌گوید: این ساختمان دیوار برشی دارد و احتمال ریزشش پایین است. البته ممکن است بعد از اتمام بازرسی آنرا کلا ناایمن تشخیص دهند و عمدا تخریب کنند.

ناطقی گفت: علاوه بر این اتش برج گرنفل در نمای ساختمان است. با توجه به سن ساختمان (سال ساخت: ۱۹۷۴) از تصاویر مشخص است نما را تازه عوض کرده اند. این نما حساس به اتش است. استفاده از نمای کامپوزیت در ایران هم مد شده است. طبق خبرهایی که رسیده است، مهندسان سازه بصورت مستمر در محل دارن پایداری رو مانیتور می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، او گفت: ظاهرا این ساختمان تازه بازسازی شده بود و در تمام طبقات سیستم اطفا حریق نصب شده است. از گسترش آتش سوزی می توان نتیجه گرفت که سیستم هشدار حریق در تمام طبقات عمل نکرده است. اما سازه بهتر عمل کرده و چون آتش از نما به سمت داخل می‌رود،‌پایداری همچنان حفظ شده است. هنوز مقاومت ساختمان خوب است. ولی تصور میشود پس از چند ساعت این روند می تواند مشکل افرین باشد

استاد پژوهشگاه زلزله شناسی همچنین درباره تفاوت دیگر برج گرنفل با ساختمان پلاسکو گفت: تصاویر نشان می دهد سیستم بار  داخلی را به خوبی حفظ کرده و از درون، ساختمان پایدار است. دلیل هم احتمالا تعداد زیاد ستونها مصرفی در پروژه بوده است. در پلاسکو چهار یا شش ستون داخلی بیشترین بار را متحمل بود، ولی احتمالا در این بنا خیلی بیشتر بوده است.

ناطقی که پیش از این هم گفته بود ساختمان پلاسکو را حتی در صورت ویران نشدن در اثر آتش سوزی، پس از اطفاء حریق باید مدیریت شده تخریب می‌کردند معتقد است برج گرنفل را با توجه به وسعت آتش سوزی، پس از مهار و خاموش شدن آتش و تخلیه ساختمان تخریب کنند: نگه داری سازه بیهوده و خطرناک است و بهتر است مدیریت شده ساختمان تخریب شود.