مهرداد خزایی پول اظهار کرد: این محموله چوب در یک کامیون 10 تنی که از شهرستان عباس آباد بارگیری شده بود، به دست آمد. در این کامیون مقادیر زیادی از چوب های درختان "توسکا" و "افرا" به صورت "گرده کاتین" قرار داشت.

وی با اعلام اینکه از مدت ها قبل برای شناسایی این باند با کمک دادستان های شهرستان چالوس و عباس آباد و نیز پلیس آگهی این دو شهرستان اقدام شده بود، تصریح کرد: این کامیون چوب شامگاه پنج شنبه با کمک نیروی انتظامی و نیروهای حفاظت منابع طبیعی توقیف و راننده متخلف نیز برای انجام مراحل قضایی به عباس آباد انتقال داده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی چالوس همچین تصریح کرد: احتمال دارد یک باند قاچاق دیگر در این زمینه فعال باشد.

خزایی پول، ارزش ریالی چوب های مشکوفه را حدود 100 میلیون ریال ذکر کرد.