سید جلال ملکی گفت: در شرایطی که وارد پنجمین روز از حادثه پلاسکو شده ایم و اقدامات آتش نشان ها برای آواربرداری ادامه دارد، شاهد هستیم که شهروندان برای کمک به آتش نشان ها به محل حادثه می آیند.

وی افزود: خانواده ها برای همدردی با آتش نشان ها و کمک به آنها با خود غذا به محل حادثه می آورند اما باید تاکید شود که در محل حادثه به اندازه کافی غذا برای مصرف نیروهای امدادی موجود است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با بیان اینکه " درخواست ما از مردم این است که به جای آوردن غذا به محل حادثه پلاسکو برای آتش نشان ها خیرات دهند" اظهارکرد: بدون شک هر روز برای نیروهای امدادی به اندازه کافی غذا تهیه می شود و زمانی که شهروندان با خود غذا به محل حادثه می آورند، غذاها باقی مانده و اسراف می شود.

ملکی تاکید کرد: درخواست ما این است که غذاهایی که به نیت آتش نشان ها تهیه می شود در اختیار افراد نیازمند و فقرا قرار گیرد.