علیرضا دبیر پس از گزارش ارائه وضعیت ترافیک از سوی سردار مهماندار رییس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه در سال 93 راهور تهران 30 میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای از شورای شهر دریافت کرده است، گفت: سال 95 شاهد رشد چند برابری پلیس راهور بوده‌ایم به طوری که 83 میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای و 16 میلیارد تومان در بخش عمرانی برای پلیس راهور در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه براساس تبصره 21 بودجه مقرر شده است که نیروی انتظامی در پرداخت عوارض 20 درصد سهم بگیرد، گفت: سال گذشته 900 میلیون تومان پلیس راهور از این محل درآمد داشته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه سال‌هاست از پلیس راهور می‌خواهیم اطلاعات خودروهای شهر تهران را در اختیار شهرداری بگذارد، افزود: اما هنوز این اتفاق نیفتاده و اطلاعات خودروهای تهران را به ما نداده‌اند.

دبیر با بیان اینکه هنوز میان شهرداری و پلیس درخصوص مدیریت دستی یا مکانیزه چراغ‌های راهنمایی و رانندگی دعوا و جدل وجود دارد، گفت: شورای شهر برای هوشمندسازی شهر در سال آینده آماده است که بودجه 3800 میلیاردی در نظر بگیرد که با روش‌های بی‌اوتی نسبت به انجام آن اقدام شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ترافیک این روزهای پایتخت گفت: جای سوال است که چه اتفاقی افتاده، چراکه ترافیک تهران سه هفته بیمار است و باید این روند اصلاح شود.