سیدقاسم میرعمادی : بر اساس تصمیم گیری های مدیران دانشگاه صنعتی شریف، مرکز آموزش های الکترونیکی این دانشگاه اقدام به باری گذاری لینکی جدیدی با عنوان درس افزار دانشگاه شریف در تارنمای این مرکز علمی کرده است.
وی گفت: دانشگاه صنعتی شریف این امر را اجرایی کرده تا افرادی که در شهرستان هستند و یا دسترسی به مطالب کلاس های این مرکز علمی ندارند، بتوانند به سهولت از این درس افزار بهره مند شوند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف افزود: این اقدام دانشگاه در راستای توسعه و انتشار علم در کشور صورت می پذیرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس از برخی کلاس های دانشگاه صنعتی شریف تصویربرداری و در تارنمای این مرکز علمی قرار داده شده است.
میرعمادی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای خدمت هر چه بیشتر دانشگاه صنعتی شریف به جامعه علمی کشور صورت پذیرفته است.
وی با بیان اینکه بارگذاری تمامی کلاس های این دانشگاه امکانپذیر نیست، تصریح کرد: سعی شده کلاس هایی که مورد توجه بوده و استقبال می شود در سایت دانشگاه صنعتی شریف به آدرس http://ocw.sharif.edu قرار گیرد.
معاون دانشگاه صنعتی شریف خاطر نشان کرد: 107 دوره از 56 استاد در هشت دانشکده این دانشگاه شامل دانشکده مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی هوافضا، علوم ریاضی، مدیریت و اقتصاد و فیزیک تا کنون در این تارنما بازگذاری شده است.