پور سیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دقایقی قبل با حضور در رسانه ملی، ضمن عذرخواهی از مردم بابت حادثه قطار سمنان-مشهد، از تقدیم استعفای خود به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

او گفت: وزیر راه و شهرسازی استعفای او را پذیرفته است.