سید حسن هاشمی روز دوشنبه در مراسم آغاز طرح ملی سنجش آلاینده های غذا و نیز آغاز طرح ملی غربالگری بیماریهای متابولیک نوزادان افزود: آلودگی‌ها و بیماری های ناشی از غذا، هم ،خانواده‌های زیادی را گرفتار و هم به نظام سلامت آسیب جدی وارد می کند.
وی گفت: مردم، علاقه مند هستند که غذای سالم مصرف کنند و این وظیفه حکومت دولت، مجلس و قوه قضاییه است که با نظارت دقیق و کنترل به موقع، مسئولیت خود در این زمینه را انجام دهد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: کاری که در دولت می‌توانیم انجام دهیم، ایجاد آزمایشگاه و بکارگیری ابزارهای تشخیصی برای کنترل آلاینده هاست؛ این کار با خرید دستگاه های جدید تشخیصی که از دستاوردهای برجام است از امروز وارد مرحله جدیدی می‌شود.
هاشمی در عین حال خاطرنشان کرد که هنوز امکانات موجود، کافی نیست و باید توانمندی هایمان را در این زمینه افزایش دهیم.
وی افزود: توانمندی ها و امکانات تشخیصی برای سنجش وضعیت مواد غذایی در کشور ما در حد متوسط است، نه خیلی به این موضوع بی توجه بوده ایم و نه اینکه امکانات،‌ابزارها و برخوردهای قضایی و نظارتی بازدارندگی کافی داشته است.
وزیر بهداشت ادامه داد: شایعات زیادی در مورد آشامیدنی ها و مواد غذایی در بین مردم وجود دارد، این مشکل، البته در کشورهای غربی نیز وجود دارد و ما هم از این مساله بی نصیب نیستیم؛ به ویژه اینکه اکنون ، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز گسترش یافته است و مردم به این ابزار جدید ارتباطی، اقبال نشان داده اند.