غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به سوءاستفاده عده‌ای از نام اشخاص حقوقی و قضایی در امر رشوه گیری اشاره کرد وگفت: تا به امروز بیش از 700 جاعل و مدعی اعمال نفوذ در دستگاه قضایی شناسایی شده‌اند که تعدادی از این افراد در زندان هستند و تحقیقات اولیه پرونده برخی افراد انجام و با ضمانت آزادند تا رسیدگی‌های قضایی انجام شود و برخی نیز محکومیت‌های قطعی پیدا کرده اند.

وی با تاکید بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و برخورد با مفاسد احتمالی در درون و پیرامون دستگاه قضایی اظهار کرد: با تقویت نظارت‌های مدیریتی و آسیب شناسی موضوع به این نتیجه رسیده‌ایم که بخشی از ذهنیت مردم و جامعه و مسئولان درباره عملکرد دستگاه قضایی منطبق با واقعیت نیست و دراین باره بزرگنمایی شده است.

این مسئول عالی قضایی در ادامه بیان کرد: بخشی از این موضوعات به اشخاصی باز می‌گردد که هیچ ارتباطی با دستگاه قضایی ندارند و اقداماتی را به نام دستگاه قضایی انجام داده و موجب بدنامی این دستگاه می‌شوند.

وی همچنین گفت: بخش جزیی و اندکی هم به تخلفاتی که همکاران در درون دستگاه انجام می‌دهند، باز می‌گردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: با رصد فضاهای پیرامونی دادگستری و اخبار کسب شد افرادی که بنام قضات اقداماتی را انجام می‌دادند و سوء استفاده می‌کردند و موجب بدنامی دستگاه قضایی می شدند شناسایی و دستگیر شدند.

اسماعیلی افزود: در این رابطه از ابتدای مسئولیتم تاکنون بیش از 700 نفر از این افراد شناسایی و دستگیر شدند که  اکثریت این افراد هیچ ارتباطی با دستگاه قضایی نداشتند و همکاران ما را نمی‌شناختند، نمونه بارز آن این بود که به نام مسئولان ارشد دادگستری استان تهران پول می‌گرفتند و شان آنها را هم مراعات نکرده بودند که این افراد مورد شناسایی قرار گرفتند.

این مسئول عالی قضایی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان تاکید کرد و در ارتباط با سالم سازی در درون دستگاه گفت: بنا را براین گذاشتیم که بررسی‌ها ،تعقیب، پیگیری و رسیدگی در ارتباط با موضوعات داخل قوه قضاییه جدی و بدون اغماض باشد و در عمل ثابت کرده‌ایم که با مختلفان داخلی بدون اغماض برخورد می کنیم که این امر باعث شده است تا حدودی ذهنیتها  تغییر یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ماموریت خود را در این حوزه خاتمه یافته نمی‌دانیم، اظهارکرد: معتقدیم که باید رصدهای اطلاعات و نظارت‌های مدیریتی چه آشکار و پنهان تقویت شود بگونه ای که اگر هنوز هم  افرادی باشند که موجب بدنامی دستگاه قضایی می شوند شناسایی و برخورد قاطع و قانونی با آنان صورت گیرد و این کار را با حساسیت انجام می شود.