زمین لرزه ای با شدت 4 ریشتر راس ساعت 17 و 56 دقیقه و 35 ثانیه امروز یکشنبه فاریاب در استان کرمان را تکان داد.

تاریخ وقوع زلزله:
یکشنبه، 3 مرداد 1395 در 17:56:35
(وقت محلی - تهران)
2016-07-24 13:26:35
(UTC)
بزرگی زلزله:
۴.۰
نوع بزرگی:
MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۲۸.۲۱ شمالی و ۵۷.۵۰ شرقی
عمق: 8 کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه:
استان کرمان
فاصله‌ها:
28 کیلومتری فاریاب، کرمان
35 کیلومتری کهنوج، کرمان
45 کیلومتری عنبرآباد، کرمان