تصویر دیده نشده از احمد شاملو شاعر مشهور ایرانی که پشت کامپیورتر در حال نوشتن است.

 

عکس دیده نشده از «احمد شاملو»