محمد رستگاری براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز، در شرایط سالم قرار گرفته است.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با 10 عدد کاهش نسبت به روز گذشته در حد مجاز بوده و بر روی عدد 74 قرار دارد.
رستگاری گفت: در همین مدت میانگین غلظت آلاینده های منوکسید کربن از 30 به 27 و ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون نیز از 59 به 53 کاهش یافته است.
وی افزود: ایستگاه های دانشگاه صنعتی شریف، مدرس و شادآباد در مناطق 2، 6 و 18 به ترتیب با شاخص عددی 116، 106 و 93 آلوده ترین مناطق تهران در 24 ساعت گذشته بودند.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: ایستگاه های پارک رز(منطقه 22)، شهرداری منطقه دو و شکوفه(منطقه 17) با شاخص عددی 40، 49 و 54 کمترین میزان آلودگی هوای تهران دراین مدت را داشتند.
شاخص کیفیت هوا، Air Quality Index) AQI) شاخصی برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است.
بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا (AQI) به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 سالم ( زرد )، 101 تا 150 ناسالم برای گروه حساس(نارنجی)، 151 تا 200 ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.