ملخ های یمنبه نوشته سایت سای دو، مرکز کنترل ملخ صحرایی یمن هفته گذشته هشداری منتشر کرد و گفت بسیاری از ملخ های صحرایی به مرحله بلوغ و پرواز رسیده اند. سخنگوی این مرکز گفت مداخله برای کنترل ملخ از طریق پاشیدن سم عمدتا به دلیل جنبه امنیتی و وجود کندوهای زنبور بسیار دشوار است. سم پاشی می تواند زنبورهای عسل را که برای کشاورزی و تولید عسل منطقه حیاتی است، از بین ببرد.جنگ داخلی کار رسیدن کارشناسان را به برخی مناطق بسیار دشوار کرده است. فائو سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد هشدار داده است رشد جمعیت ملخ ها کشاورزی یمن را تهدید می کند و افزوده است این ملخ ها میتوانند به کشورهای همسایه از جمله عمان و عربستان سعودی و حتی دورتر به امارات متحده عربی و ایران برسند. ملخ های بالغ صحرایی می توانند در برابر گرمای شدید و خشکسالی دوام بیاورند و هر روز ۱۵۰ کیلومتر پرواز کنند.ملخ ها خسارت زیادی به محصولات کشاورزی می زنند. مثلا یک دسته کوچک ملخ که یک کیلومتر مربع را در بگیرد و شامل 40 میلیون ملخ باشد، می تواند در روز به اندازه 35 هزار نفر انسان مواد غذایی مصرف کند. صلاح حاج نماینده فائو در یمن گفت طاعون ملخ نشان دهنده یک فاجعه واقعی است که بر امنیت غذایی در تمام یمن و حتی فراتر از مرزهای آن تاثیر منفی خواهد گذاشت.فائو می گوید دلیل گسترش جمعیت ملخ ها، بارندگی فراوان و غیرمعمول در اواخر سال گذشته میلادی بود که سبب شد ملخ ها گیاهان زیادی را بخورند و زاد و ولد کنند. تداوم جنگ داخلی امکان مقابله با این مشکل را از بین برده است. کارشناسان می گویند توده های ملخ در مناطق جنگ زده تشکیل می شوند و دیگر پس از پراکنده شدن نمی توان آنها را کنترل کرد.