اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتماعی دانشجویان سراسر کشور، با هدف دفاع از علوم اجتماعی و بسط گفتارهای علوم اجتماعی مستقل و انتقادی در دانشگاه و جامعه، با حضور جمع گسترده‌ای از انجمن‌های علمی دانشجوییِ گرایش‌هایِ مختلفِ علوم اجتماعی از دانشگاه‌های سراسر کشور، فعالیت خود را آغاز می‌کند. به آن امید که تولد  این نهاد جدید و فعالیت آن سبب‌ساز همبستگی بیشتر  خانواده علوم اجتماعی در سراسر کشور و کاهش نابرابری فزاینده میان مرکز و پیرامون گردد. فاصله‌ای که به نظر می‌رسد  نهادهای مستقل مدنی، بیش از هر جریان دیگر، قدرت و صلاحیت آن را دارند تا گامی در جهت کاهش آن بردارند.

زمان: چهارشنبه، بیست و دوم اردیبهشت 1395 ، ساعت 17 تا 19:30

مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تالار ابن خلدون