سعید اوحدی اظهار داشت: بعد از بازگشت از عربستان قرار بود که تا امروز پنج‌شنبه براساس وعده عربستان راهکار شفاف برای صدور روادید و چگونگی بهر‌مندی از زائران از خدمت کنسولی که حق مشروع هر زائر است ارائه شود و همچنین راهکاری ما مبنی بر تامین امنیت و تفاهمنامه لحاظ گردد.

وی افزود: اما متاسفانه تا این لحظه هیچگونه اعلامی از سوی مسئولان حج عربستان صورت نگرفته و تصور می‌کنم عدم هماهنگی و عدم انسجام میان دو وزارتخانه خارجه و حج عربستان وجود دارد.

اوحدی تصریح کرد: صدور ویزا برای زائران لحاظ کردن راهکارهای تامین امنیت، بهره‌مندی زائران از خدمات کنسولی و اعزام زائران از شرکت هواپیمایی ایران طبق اولویت‌های ما بوده و بر آن نیز همچنان تاکید داریم.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: ادامه رفتار اینگونه مسئولان حج سعودی یقینا به صورت طبیعی ما را به سمت محدوده قرمز زمانبندی اجرایی سوق می‌دهد؛ بدین جهت ادامه کارشکنی دست‌اندرکاران حج سعودی را شاهد هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: اگر این مسیر ادامه یابد و وجود داشته باشد شرایط اجرای حج را دچار چالش می‌کند؛ امیدواریم هر چه زودتر این موضوع به سرانجام مطلوبی برسد.