کیومرث دانشجو با بیان اینکه تراز دریاچه در چهار اردیبهشت امسال برابر با ۱۲۷۱.۰۴ بالاتر از سطح آزاد دریا بوده است افزود: این تراز نسبت به تاریخ مشابه در سال گذشته 34 سانتیمتر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه همچنین تراز دریاچه در تاریخ مذکور نسبت به ابتدای سال آبی (اول مهر ۱۳۹۴) برابر با 96 سانتیمتر بیشتر شده است عنوان کرد: در حدود هفت ماه گذشته سطح آب دریاچه ارومیه 96 سانتیمتر افزایش یافته که رقمی قابل توجه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه میزان افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه در زمان مشابه سال گذشته نسبت به ابتدای سال آبی حدود 55 سانتیمتر بود افزود: طبق بررسی های صورت گرفته این میزان افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه از سال 73 تاکنون در این زمان از سال بی سابقه بوده است.

وی افزود: این میزان افزایش تراز در حالی است که میزان بارش در سال آبی جاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۵.۵ درصد معادل 18 میلیمتر از سال گذشته کمتر شده و به 315 میلیمتر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در مدت مشابه سال آبی گذشته میزان بارش های صورت گرفته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود 334 میلیمتر بود گفت: در سال آبی جاری از چهار سد مهاباد، بوکان، زولای سلماس و حسنلوی نقده در مجموع بیش از 700 میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

مدیر‌عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: از محل ذخایر آب سدهای استان در سال زراعی جاری افزون بر 700 میلیون متر مکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

دانشجو با عنوان اینکه رهسازی این میزان آب بر اثر بارش‌های اخیر و پرآب شدن رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب‌ها و سرریز شدن بخش عمده ای از سدها صورت گرفته است یاد آور شد: بیشترین آب ورودی به دریاچه ارومیه از حوضه آذربایجان غربی و از رودخانه‌های گدارچای، زرینه رود و سیمینه رود، نازلو و باراندوز است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اظهارداشت: در سال آبی جاری 320 میلیمتر در سطح استان بارش ثبت شده که نسبت به متوسط بارش بلند مدت که 250 میلیمتر می‌باشد، بارش در سال آبی جاری در استان چشمگیر بوده و نسبت به مشابه سال گذشته 18 میلیمتر افزایش را نشان می‌دهد.

دانشجو با بیان اینکه 90 کیلومتر از رودخانه‌های مهم استان توسط شرکت آب منطقه ای لایروبی شده است، نقش مجموع این اقدامات در رسیدن آب رودخانه‌های استان به پیکره اصلی دریاچه ارومیه را مهم دانست.

وی گفت: مخازن سدهای استان نیز به رغم رهاسازی 700 میلیون متر مکعب آب از افزایش هشت درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده و هم اکنون حجم ذخایر آن‌ها به یک میلیارد و 560 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی ایجاد 80 اکیپ گشت و بازرسی در سطح استان، نصب کنتورهای هوشمند آب و برق، جلوگیری از حفر چاه‌های‌ غیرمجاز، انسداد چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی از رودخانه‌ها و همچنین برقی کردن چاه‌ها را از جمله اقدامات اصلی این شرکت در راستای احیای دریاچه ارومیه ذکر کرد.