به تازگی راز و رمز سوراخ های مارپیچ در صحرای نازکا کشور پرو که برای سالیان متمادی نامکشوف بوده و فرضیه های مختلفی حتی وابستگی به تمدن های فرازمینی در ارتباط با آنها مطرح شده بود، معلوم شده است.
 
کشف نهایی علت ایجاد سازه های مرموز باستانی در کشور پرو + تصاویر
گفتنی است، این سوراخ های مارپیچ در سراسر دره خشک جنوب پرو وجود دارند و باعث بهت و حیرت باستان شناسان بوده اند.
 
بررسی ها نشان می دهند، این سوراخ ها بخشی از یک طرح پیچیده متعلق به یک سیستم هیدرولیک آبرسانی بوده است که به ساکنان تمدن باستانی نازکا اجازه بازیابی آب از سفره های آب زیر زمینی را می داده است.
 
کشف نهایی علت ایجاد سازه های مرموز باستانی در کشور پرو + تصاویر
کشف عملکرد واقعی این حفره ها توسط محققان ایتالیایی صورت گرفته است.
 
این حفره ها به ساکنان باستانی پرو اجازه می داده است تا در زمان خشکسالی های شدید بتوانند زنده بمانند و از آب های زیر زمینی استفاده کنند.
 
خطوط مرموز نازکا یکی دیگر از شگفتی های باستان شناسی است که توسط تصاویر هوایی مشاهده می شود، بیشتر این اشکال دارای شکل حیوانات ، پرندگان و نیز تصاویری شگفت انگیز هستند و پژوهشگران هنوز علت دقیق ایجاد آنها را نمی دانند.برخی کارشناسان گمان می کنند که این خطوط به اشکال نجومی اشاره دارد و برخی دیگر آنها را نشانه هایی از تمدن های فرازمینی می دانند، در خصوص این خطوط حدس و گمان ها بسیار است.
 
کشف نهایی علت ایجاد سازه های مرموز باستانی در کشور پرو + تصاویر
 
از جمله شگفتی های باور نکردنی در خصوص این خطوط محو نشدن آنها در طی سالها و حتی ایجاد خطوط جدید در سالهای اخیر بوده است.
 
تحقیقات در خصوص این خطوط و ارتباط آنها با اشکال فضایی ، فصول کشاورزی و همینطور ماندگاری آنها و جنس خاک و سنگ این منطقه مرموز توسط کارشناسان در دست انجام است.