مدیرعامل شهربان شهرداری تهران با بیان اینکه طرح شکایت کیفری از عوامل کارواش سعادت آباد اعلام کرد: 16 شهربان شهرداری که در ماجرای کارواش حضور داشتند اکنون در بازداشت نیستند.

ابوالقاسم چیذری اظهار داشت: 16 نفر از نیروهای شهربان شهرداری تهران روز یکشنبه جهت ارائه پاره ای توضیحات از سوی دادسرا احضار شدند و ساعت 16 همگی از دادسرا خارج شده و به منازل خود رفته اند.

وی افزود: تا اثبات قضایی اتهام و بزه انتسابی از سوی بهره بردار کارواش سعادت آباد، بر اساس عرف قضایی، نیروها با قید وثیقه آزاد هستند.

چیذری ادامه داد: تا اثبات و محرز شدن یک تخلف، هیچ حکم نهایی قضایی صادر نمی شود و مراحل متعددی برای اثبات و صدور حکم نهایی باید طی شود.

وی افزود: در حال حاضر هم، اتهام و بزه انتسابی عوامل کارواش (سرقت) به نیروهای ما که یک فرار به جلو از سوی آنها محسوب می شود، اثبات نشده و نیروها طبق عرف قضایی با قید وثیقه، در حال گذران زندگی عادی خود هستند و هیچکدام از نیروها در بازداشت به سر نمی برد.

چیذری خاطرنشان کرد: طرح شکایت تعقیب کیفری و قضایی علیه عوامل کارواش دریا، به خاطر تسری انتساب خلاف واقع به نیروهای شهربان در دست اقدام است.