آزاده نامداری و همسرش در مراسم رونمایی از یک آلبوم/عکس