سیدمحمدحسن فقیه گفت: با توجه خشکسالی 8 ساله و بارندگی‌های اخیر، وضعیت تالاب رو به بهبود است.

فقیه افزود: با وجود این که تالاب شادگان از حمایت های مالی محروم است اما برنامه‌هایی برای بهتر شدن وضعیت تالاب شادگان در نظر داریم. در دو سال گذشته برنامه‌هایی برای تالاب شادگان تدوین شده و در حال حاضر منتظر هستیم که میزان آب تالاب به حد نرمال برسد. اگر آب تالاب شادگان تامین شود، می‌توان بقیه برنامه‌ها و کارها را برای تالاب اجرا کرد.

فقیه ادامه داد: وضع کیفیت آب و بی‌آبی تالاب شادگان موجب شده گونه‌های غیربومی که پیش از این به تالاب می‌آمدند، دچار مشکل شوند.

 
همچنین دوزیستانی که در این تالاب زندگی می‌کنند، دچار مشکلاتی شده‌اند. پرندگان مهاجری نیز که از شمال و جنوب کره زمین به تالاب شادگان مهاجرت می‌کردند، به علت خشکسالی دیگر به این تالاب نمی‌آیند.