رییس جمهور صبح روز گذشته، با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 95 را تقدیم مجلس کرد که بر اساس لایحه پیشنهادی شاهد افزایش دوبرابری بودجه پیشنهادی وزارت علوم هستیم.

 بودجه کل پیشنهادی دولت برای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 13 هزار و 151 میلیارد و 849 میلیون ریال است که نسبت به بودجه مصوب سال 1394(که مبلغ شش هزار و 672 میلیارد و 463 میلیون ریال بود)، شش هزار و 479 میلیارد و 386 میلیون ریال(بیش از 97درصد) افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش،طبق بند دوم ماده 14 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه "به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین المللی در طی برنامه ششم نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام نماید.نحوه سرمایه گذاری مشترک،تسهیل تعاملات ارزی تردد اعضای هیئت علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می رسد،مشخص خواهد شد."

در بند "الف" تبصره 9 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور،ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه "به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای خود استفاده نموده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

بر اساس بند "ب" تبصره مذکور،صندوق‌های رفاه دانشجویان،وزراتخانه ‌های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام های شهریه سال های 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور،موضوع ردیف 160160 واریز کنند.درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف 145_530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد.

در بودجه پیشنهادی 95 ، برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 507 میلیارد و 986 میلیون ریال،برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یک هزار و 115 میلیارد و 295 میلیون ریال،برای سازمان امور دانشجویان پنج هزار و 889 میلیارد و 819 میلیون ریال بودجه پیش‌بینی شده است.

بودجه پیشنهادی دانشگاه‌های جامع کشور

بر اساس این گزارش، بودجه پیشنهادی دانشگاه تهران 7 هزار و 180 میلیارد و 218 میلیون ریال،دانشگاه شهید بهشتی 3 هزار و 39 میلیارد و 790میلیون ریال،دانشگاه الزهرا یک هزار و 86 میلیارد و 514 میلیون ریال،دانشگاه شیراز 2 هزار و 564 میلیارد و 815 میلیون ریال،دانشگاه صنعتی اصفهان یک هزار و 696 میلیارد و 112 میلیون ریال،دانشگاه فردوسی مشهد 2 هزار و 580 میلیارد و 24 میلیون ریال،دانشگاه صنعتی شریف 2 هزار و 435 میلیارد و 551 میلیون ریال،دانشگاه تبریز 2 هزار و 166 میلیارد و 25 میلیون ریال،دانشگاه علامه طباطبایی یک هزار و 982 میلیارد و 752 میلیون ریال،دانشگاه شاهد یک هزار و 885 میلیارد و 310 میلیون ریال،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 974 میلیارد و 460 میلیون ریال،دانشگاه تربیت مدرس 2 هزار و 234 میلیارد و 975 میلیون ریال،دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2 هزار و 210 میلیارد و 722 میلیون ریال،دانشگاه جامع علمی کاربردی 2 هزار و 11 میلیارد و 354 میلیون ریال،دانشگاه فنی و حرفه‌ای 6 هزار و 469 میلیارد و 351 میلیون ریال پیشنهاد شده است.

سهم دانشگاه‌های مادر علوم پزشکی از بودجه پیشنهادی

برای صندوق رفاه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یک هزار و 36 میلیارد و 154 میلیون ریال بودجه پیشنهاد شده است.

بودجه پیشنهادی آموزشی برای اجرای برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران 3 هزار و 206 میلیارد و 467 میلیون ریال، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی 2 هزار و 721 میلیارد و 609 میلیون ریال تومان، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی ایران یک هزار و 645 میلیارد و 455 میلیون ریال است.