مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی پایتخت از برخورد با دستفروشان مترو با همکاری پلیس خبرداد.

محسن نایبی :در خصوص اجرای طرح ساماندهی و برخورد با دستفروشان مترو گفت: در حال حاضر طرح سراسری جمع آوری دستفروشان از سطح شهر تهران در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی با اشاره به نارضایتی شهروندان و مسافران مترو از دستفروشان گفت: بسیاری از مسافران از مزاحمت‌هایی که در نتیجه فعالیت دستفروشان در داخل واگن‌ها، گلایه داشته و خواستار جمع آوری آنها هستند.

نایبی گفت: پرسنل مترو با همکاری نیروی انتظامی اقدام به شناسایی و برخورد با دستفروشان در واگن‌ها می‌کنند گفت: این اقدام در راستای ممانعت از ایجاد مزاحمت برای مسافران از سوی دستفروشان صورت می‌گیرد.